SERVICII CONTABILE PROFESIONALE
  


 

 

 

Servicii contabilitate primara si de gestiune:

• contabilitatea registrului de casa;
• contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
• intocmirea deconturilor de cheltuieli;
• intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
• intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
• intocmire bonuri de consum, procese verbale de dare in folosinta obiecte de inventar;
• completarea de ordine de plata, foi de varsamant;
• intocmirea de state de plata, pontaje.

Servicii contabilitate financiara:

• inregistrarea evidentei contabile pe baza documentelor justificative;
• intocmirea balantei lunare de verificare pe conturi analitice si sintetice;
• intocmirea jurnalelor de TVA;
• elaborarea registrelor obligatorii: registru jurnal, registrul inventar si cartea mare;
• intocmirea / depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
• intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata aferente datoriilor catre Bugetele Statului;
• intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare conform normelor legale actuale
• situatii financiare solicitate de institutiile statului, banci;
• refacerea (intocmirea) declaratiilor si a situatiilor financiare anuale nepuse sau intocmite gresit.

Servicii de Resurse Umane si Salarizare:

• Intocmirea contractelor de munca, a actelor aditionale si a deciziilor privind desfacerea contractelor de munca;
• Elaborarea statului de salarii si a contributiilor sociale obligatorii, pe baza pontajelor primite de la client;
• Calculul indemnizatiilor de concediu medical, concediu de nastere, concediu crestere copil;
• Intocmirea, depunerea si actualizarea Registrului Electronic de Evidenta a Salariatilor;
• Intocmirea si depunerea declaratiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
• Intocmirea adeverintelor pentru salariati (adeverinta de salariat, de vechime, etc.).


 

 

Informatii utile:

Institutii
Ministerul Finantelor Publice, ANAF, ITM...

Legislatie
Codul Fiscal, Codul muncii....